Студенти по право от Пловдивския университет са победители на национален конкурс

На 27.11.2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София се проведе награждаването на победителите от националния конкурс за студентски реферати на тема: „Проблеми на правния статус на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България“. Конкурсът се организира от Правната програма на Институт „Отворено общество“ и бе посветен на десетгодишнината от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания[1].

Награждаването беше съчетано с официално представяне на изданието „В помощ на задържания от полицията и обвиняемия в досъдебното производство“, което съдържа обобщение на добри адвокатски практики, изготвено в рамките на друго изследване по проект на Института[2]. В края на представянето на книгата бяха връчени грамотите на четиримата победители в конкурса, двама от които са студенти в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Втора награда в конкурса за реферати бе присъдена на Моника Дженаварова, студентка от четвърти курс, специалност „Право“. Определени бяха и две трети награди, една от които взе Изабела Петкова – студент в пети курс, специалност „Право“.

Организаторите от Правната програма на Института, обявиха че при тях са постъпили общо осем студентски реферата от пет български университети. Самите реферати са били оценявани от авторитетно жури в състав доцент д-р Велина Тодорова, адвокат Анета Генова и съдия Вергиния Мичева. Директорът на Правната програма на „Отворено общество“ д-р Иванка Иванова лично връчи наградите на участниците и им пожела още много успехи в професионална реализация.

[1] Повече вж. на https://osis.bg/?p=2913.

[2] Повече вж. на https://osis.bg/?p=2912.