За студентите от 2 и 5 гр., 4 курс, редовно обучение

Упражненията по Търговско право при гл. ас. д-р Ж. Колева, планирани за 13.12., ще се проведат на 21.12.2018 г., както следва:
2-ра група от 10:30 ч. до 12:45 ч. в 11 ауд.
5-та група от 12:45 ч. до 15:00 ч. в 11 ауд.