За студентите от 3 гр., 3 курс, редовно обучение

Упражнението по Облигационно право при гл. ас. д-р Ж. Колева, планирано за 13.12., ще се проведе на 12.12.2018 г. от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 9 ауд.