Съвместни инициативи с Правния факултет на Университета в Битоля

Към академичния състав на ЮФ на Пловдивския университет е отправена покана за участие в ежегодната конференция през м. май 2019 г. от ЮФ на Университета в Битоля, Македония. Двата факултета са партньори по програмата „Еразъм+“.

Налице е взаимно съгласие за задълбочаване на сътрудничеството чрез съвместни инициативи – участия и организиране на конференции, представяне на лекции на гост-професори (по допълнителна договорка между преподаватели от двата факултета, на разноски на изпращащия университет) и други. Организирането на лекции на конкретни гост-професори се предоставя на инициативата на преподаватели от двата факултета.

Участието на академичния състав от ЮФ на ПУ на конференцията е освободено от такси за участие. Достъпни от тук са повече данни за конференцията и изискванията за оформяне на докладите. Налице е възможност изявени учени от ЮФ на ПУ може да бъдат включени като модератори, както и като рецензенти в редакционния комитет на конференцията.

Повече информация – вижте ТУК