ВАЖНО И СПЕШНО – за студентите от Редовно обучение

Студентите, които не са подали информация за избираеми дисциплини за втория семестър на учебната 2018/2019г. и студенти, които са избрали дисциплина, за която не е сформирана група, да подадат заявление в срок до 14.12.2018 г. вкл. в отдел “Учебен“ (225 каб.).

За 2-рия семестър на учебната 2018/2019 г. са сформирани групи за следните избираеми дисциплини:

Трети курс:

  1. Наказателно -изпълнително право
  2. Полицейско разузнаване
  3. Изготвяне на съдебни актове

Пети курс:

  1. Териториално –устройствено развитие и планиране
  2. Арбитраж
  3. Банково право
  4. АГС
  5. Застрахователно право