Студенти прависти, социолози и политолози обсъждаха проблеми в изборния процес

Юридическият факултет към ПУ “Паисий Хилендарски“ заедно с Кръжока по публичноправни науки към същия факултет организираха значим Дискусионен форум, посветен на актуалните въпроси в изборното законодателство. Инициативата бе подета от активни студенти, които се интересуват не само от правото, но и от  обществено значими процеси в държавата. Безспорно един от тях е именно изборния процес. А през 2019 г. всички, имащи право на глас, ще го упражнят на два вида избори – за представители на Р България в Европейския парламент през м. май, а през есента – за местна власт.  Инициативността на бъдещите висшисти бе подкрепена от Деканското ръководство на ЮФ, Факултетния студентски съвет и Студентския съвет на ПУ “Паисий Хилендарски“. Най-многобройни бяха участниците-студенти от специалността „Право“, но във форума се включиха и техни колеги от специалностите „Социология“ и „Политология“, които изучават изборния процес от малко по-различна светлина за разлика от  правната, а именно от гледна точка на това как политическите субекти участват в изборния процес и каква е оценката на обществото, което е изключително чувствително на тема избори.

Заместник-деканът на Юридическия факултет доц. д-р Христо Паунов, който бе модератор на форума, заедно с д-р Антония Илиева, поясни, че Дискусионният  форум е много навременен и особено актуален  тъй като по време на неговото провеждане са входирани в деловодството на Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Освен това, своеобразната кръгла маса бе изцяло на професионално ниво, тъй като се организира от научните среди. Доказателство за това бе и участието на утвърдения конституционалист и изключително уважаван преподавател проф. д-р Емилия Друмева, която преди време е била и член на ЦИК, а понастоящем е секретар по правни въпроси на президента Румен Радев. Тя първа направи експозе за актуалните въпроси и проблеми, които трябва да бъдат решени, като подчерта, че изборният процес трябва да бъде максимално прозрачен. Според нея, изборните правила не дават достатъчно и за така желаните от гражданите гаранции за честни и прозрачни избори. Тя изтъкна, че е важно да се върне доверието в българските избори, защото те са изключително важен фактор за демократичното формиране и функциониране на институциите. Аргументите за отказ от машинно гласуване и от електронно, дистанционно гласуване, са несъстоятелни и укорими. Време е да изпълним едно важно изискване на Венецианската комисия – да има прозрачност при броенето на бюлетините. В момента нашият Изборен кодекс налага да има предаване онлайн с картина и звук на заседанията на ЦИК и на РИК, но няма такова изискване за секционните избирателни комисии – точно там, където става броенето на бюлетините и оформянето на протоколите. Тя изтъкна нуждата именно от видео наблюдение в СИК само по време на броенето на бюлетините, т.е. след края на изборния ден дейността на СИК да бъде под видео контрол.

Координаторът на Кръжока по публичноправни науки Иван Кърчев, който е студент в 4 курс в специалността „Право“, изтъкна необходимостта от професионална изборна администрация не само на централно ниво,  но още повече е необходимо на регионално и местно ниво. Според него е необходимо да се мисли и повишаване на възнагражденията на хората, които са ангажирани в работата на секционната избирателна комисия и подобряване на нейното образование за по-правилно и стриктно приложение на законодателството. Той посочи примери от практиката, от които стана ясно, че липсата на добре подготвена изборна администрация на най-ниското ниво води до най-голямо опорочаване както на самия изборен процес, така и на резултатите от изборите.

В дискусионния форум се включиха представители от практиката. Това бяха бивши и настоящи председатели на Районни избирателни комисии в Пловдив и региона, на Общински избирателни комисии и адвокати, работили по оспорването на изборни резултати. Важно и полезно за студентите се оказа участието на съдия Явор Колев – председател на Административен съд – Пловдив, пред който съд могат да се обжалват решения на изборни комисии и на други органи на местната власт, свързани с местни избори. Като актуален въпрос, който трябва да намери разрешени е, как  за в бъдеще може да се въведе правна уредба за броене на бюлетините повторно, когато има оспорване на вот и разминаване между посочените резултати в изборния протокол. Ръководителят на Районна прокуратура – Пловдив д-р Чавдар Грошев, който провежда и лекции в Юридическия факултет, изтъкна пред бъдещите прависти, че на този етап има заведени дела за т.н. изборни престъпления, но те са трудно доказуеми. Затова е нужно намирането на още по-добри механизми за тяхното разкриване.

Във форума участваха и представители на местната власт, политолози, социолози, журналисти. Всеки един от тях представи по няколко актуални проблеми, които се изисква да бъдат разрешени, за да се гарантират честността и прозрачността на изборния процес. Накрая студенти предложиха идея форматът на Дискусионния форум да продължи и през следващата година, когато ще могат да бъдат обсъждани други общественозначими въпроси.