ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ!

Студентите, които не са подали информация за избираеми дисциплини за втория семестър на учебната 2018/2019г.,  ще бъдат служебно насочени към избираеми дисциплини, за които вече са сформирани групи. Справка за служебното насочване ще бъде достъпна в отдел „Учебен“ (225 каб.). Разпределението може да се изменя след подадено заявление от студента до Декана на ЮФ в срок до 20.12.2018 г. След тази дата не се допускат никакви промени в списъците за избираемите дисциплини.