За 2, 3, 4 и 5 гр. на 4 курс, редовно обучение

На 15.01. 2019 г. ще се проведе упражнение по Търговско право при гл. ас. д-р Ж. Колева от 9:00 ч. до 12:45 ч. в 4 ауд.