За дипломираните студенти от задочна форма на обучение

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ (м. октомври и м. ноември 2018 г.) ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ПРАВО“ –   ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЕДНА СНИМКА (формат – 3.5 на 4.5 – матирана), БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА,ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ КНИГИ  И ДА СЕ ПОДПИШАТ ЛИЧНО В ДИПЛОМАТА СИ  ОТ 04.02. ДО 15.02.2019 г. в 225 каб.

За студентите прехвърлени от Академия на МВР – дипломираните студенти трябва да представят и ксерокопие на дипломата от Академията.