За студентите от 3-ти и 4-ти курс, спец. Право

Стажантска програма на Висшия съдебен съвет – за повече информация вижте ТУК