Сбирка на Кръжока по Международноправни науки

Проф. д-р Ирена Илиева, водещ преподавател по дисциплината „Международно публично право“ и

гл. ас. д-р Гергана Гозанска,  ръководител на кръжока по „Международноправни науки“

имат удоволствието да Ви поканят на сбирка на

Кръжока по Международноправни науки

на тема:

ИНДИВИДЪТ – НОВИЯТ СУБЕКТ НА ХХ ВЕК

Международната правосубектност на физическите лица

в контекста на защитата на правата на човека,

международното хуманитарно и международното наказателно право

Лектор:

доц. д-р Диана Ковачева,

Заместник-омбудсман на Република България, Министър на правосъдието (2011–2013 г.)

 

 

Дата: 23 февруари 2019 г. (събота)

Място: Заседателна зала на Ректората

Начало: 11.00 ч.

 

На сбирката са поканени членовете на кръжока и всички желаещи да се присъединят към него.

За повече информация, моля пишете на:  kragokinternationallaw@abv.bg

Заповядайте!