За дипломираните студенти от редовна форма на обучение

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ (положили успешно държавни изпити) ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ПРАВО“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЕДНА СНИМКА (формат – 3.5 на 4.5 – матирана), БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА, ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ КНИГИ  И ДА СЕ ПОДПИШАТ ЛИЧНО В ДИПЛОМАТА СИ – ОТ 18.02. ДО 01.03.2019 г. в 225 каб.