За студентите от 5 гр., 4 гр. и 1 гр. на 1-ви курс, редовно обучение

Отложените упражнения от 26.02.2019 г. (вторник) по ОТП при гл. ас. д-р Д. Ханев ще се проведат на 07.03.2019г., както следва:
от 10:30 ч. до 12:00 ч. – 9 ауд. – 5 гр.;
от 12:00 ч. до 13:30 ч. – 9 ауд. – 4 гр.;
от 13:30 ч. до 15:00 ч. – 40 с.з. -1 гр.