За студентите от 5-ти курс, редовно обучение

На 07.03.2019 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в 10 ауд. доц. д-р Димитър Деков ще даде разяснения по казуса от изпита по МЧП.