Открита лекция по програма „Еразъм +“ в ЮФ

С любезното съдействие на Катедра „Наказателноправни науки“

На 3 април 2019 г. (сряда), от 10,30 ч. в 8 ауд. на Ректората, ще се проведе лекция на тема:

 Групно извршување на кривичните дела – значајна карактеристика на криминалитетот кај децата 

Лектор: Ивона Шушак, асистент-докторант от ЮФ на Университета „Св. Климент Охридски“, Битоля, Северна Македония 

Заповядайте!