СТУДЕНТИ-ЮРИСТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПРЕМЕРИХА СИЛИ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На 30 и 31 март 2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национално състезание по гражданско и търговско право, организирано от Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ, Юридическия факултет на ПУ, Студентски съвет и ELSA-Пловдив. То премина на два етапа – предварителен кръг, в който участниците решаваха тест, и финал, в който бяха реализирани симулативни процеси пред авторитетно жури.
Събитието беше открито от декана на ЮФ – проф. д-р Венцислав Стоянов и заместник-декана доц. д-р Христо Паунов, който от страна на деканското ръководство отговаря за студентските инициативи във факултета.

На предварителния кръг участие в състезанието взеха 15 отбора от 5 юридически факултета в страната – Пловдивски университет, Софийски университет, Варненски свободен университет, Университет за национално и световно стопанство и Великотърновски университет. Те решаваха тест в рамките на един час и половина, в който бяха проверени знанията им от областта на материалното частно право (гражданско право-обща част, вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право). Само първите 8 отбора с най-добър резултат от теста се класираха за финалите на състезанието на следващия ден. На предварителния кръг най-добър резултат (47 точки от максимални 50 точки) постигна отборът на ПУ в състав Изабела Петкова, Лейла Адемова и Николай Стоев. Челната осмица беше допълнена от още два отбора от ПУ (второ и четвърто място), три отбора на СУ (пето, шесто и осмо място) и по един отбор на УНСС (трето място) и ВТУ (седмо място).

На финалите на състезанието осемте отбора с най-добър резултат от предварителния кръг се изправиха един срещу друг в рамките на четири симулативни процеса, в които всеки един от тях влезе в ролята на ищец или ответник и представи своя адвокатска защита. Тази година казусът, който решаваха отборите, беше посветен преди всичко на въпроси от областта на облигационното и търговското право, а състезателите размишляваха над някои правни проблеми, свързани с придобиването на авторски картини, които са произведения на изкуството. Така тематиката на казуса косвено докосна и каузата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.“

На финала на състезанието всички отбори представиха адвокатски защити, които се отличаваха с високо ниво на познание на частноправната материя. Те бяха оценявани от авторитетно жури в състав проф. д-р Венцислав Стоянов (декан на ЮФ на ПУ), доц. д-р Люба Панайотова (ръководител на Катедра „Гражданскоправни науки“) и доц. д-р Димитър Деков (ръководител на Клиниката „Правна защита на потребителите“ към ЮФ на ПУ). След оспорвана битка, журито присъди следните награди на състезателите:

– „Най-добър ищец“ и „Специална награда на академичната общност“ – отбор на СУ в състав Тихомир Рачев, Александър Лешев, Никола Златарев и Асен Стефанов;
– „Най-добър ответник“ – отбор на ЮФ на ПУ в състав Жанет Вълкова, Веселина Учкова, Йорданка Николова и Валентина Методиева;
– „Най-добър оратор“ – Изабела Петкова, която беше говорител на отбор на ЮФ на ПУ, съвместно с Лейла Адемова и Николай Стоев;
– „Най-оригинална защита“ – отбор на ВТУ в състав Елеонора Дочева, Силвия Йовчева и Димитър Илиев;
– „Специална награда на Председателя на журито“, присъдена от декана на ЮФ на ПУ проф. д-р Венцислав Стоянов“ – отбор на УНСС в състав Иван Генчев, Павел Желев, Васил Калибацев, Елена Славова.

При награждаването на отборите ас. д-р Ивайло Василев изтъкна, че Националното състезание по гражданско и търговско право в гр. Пловдив е пример за това как една инициатива на студентите от ЮФ на ПУ, когато е подкрепена от усилията и на преподаватели от ЮФ на ПУ, може да се превърне в добър пример за събитие, от което всички могат да черпят удовлетворение и положителни емоции.

Събитието се реализира с подкрепата на:
– Издателство „Сиела“
– Издателство „Сиби“
– Издателство „Нова звезда“
– Издателство „Труд и право“