За студентите от 1 курс, редовно обучение

На 17.04.2019 г. (сряда) упражненията по Конституционно право при гл. ас. д-р Р. Янкулова се отменят. Същите ще се проведат на 16.04.2019 г. (вторник), както следва:
от 10:30 ч. до 12:45 ч. – 3 и 5 гр., 13 с.з.;
от 13:00 ч. до 15:15 ч. – 1 и 6 гр., 13 с.з.;
от 15:30 ч. до 17:45 ч. – 2 и 4 гр., 13 с.з.