За студентите от 4 курс, редовно обучение

На 29.05.2019 г. лекцията по Криминология при доц. д-р И. Ранчев се отменя. Същата ще бъде проведена на 11.05.2019 г. (събота) заедно с лекцията от 01.05.2019 г. от 9:00 ч. до 13:00 ч. в 4 ауд. и от 13:00 ч. до 15:00 ч. в 16 ауд.