За студентите от спец. Право – задочно обучение – избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г.

Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК

Лекционни курсове по избираемите и факултативни дисциплини се провеждат при сформиране на група от най-малко 10 души.

На студенти, които са избрали ИД, за която не е сформирана група се предоставя възможност за избор на друга ИД в срок не по-късно от 10 дни преди началото на семестъра.

Списъкът с избираеми и факултативни дисциплини е утвърден от ФС на ЮФ (Протокол № 69 /12.04.2019 г.).