СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НАГРАДИ ПРОФ. Д-Р ИРЕНА ИЛИЕВА И ПРОФ. Д-Р ДАРИНА ЗИНОВИЕВА

На 17 април 2019 г. в Съюза на юристите в България се проведе тържествено честване по случай 140 години от приемането на Първата българска конституция и професионалния празник на българските юристи. На събитието взеха участие вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът на правосъдието Данаил Кирилов.

Салонът на СЮБ беше препълнен с едни от най-видните български юристи и представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Института за държавата и правото при БАН, Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р България и др.

Председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев приветства гостите и изказа своите виждания за някои от възловите проблеми на българското право. По думите на вицепрезидента от декларациите за служба на народа и съблюдаване на законността ще има смисъл едва когато са изпълнени с истинско съдържание и последвани от реални действия. Илияна Йотова сподели, че е убедена в професионализма на българските юристи и им пожела упоритост, за да не допускат отстъпление от законността и съвестта си.

Пожелания и приветствени думи по случай Деня на Конституцията бяха отправени от заместник-председателя на Народното събрание Явор Нотев, от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, от председателя на Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова и други. Беше изпратен поздравителен адрес от президента на Р България Румен Радев. Наред с поздравленията по случай празника на българските юристи се получи и много интересна и оживена дискусия. Данаил Кирилов напомни необходимостта да се говори за българското право по всички възможни канали – на научно, професионално и медийно ниво. В залата на СЮБ бяха публично засегнати едни от най-актуалните, важни и болезнени теми за българското общество, а именно – качеството на юридическото образование в България през XXI век, въвеждането на електронното правосъдие, проблемите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, реалните възможности за функционирането на една по-добра правова държава.

Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов заедно със заместник-председателя Йосиф Герон присъдиха почетни знаци за професионални постижения и активна съюзна дейност на изявени български юристи, сред които на – проф. д-р Ирена Илиева, директор на Института за държавата и правото при БАН и преподавател по международно право, и на проф. д-р Дарина Зиновиева, преподавател по административно право и административен процес към ИДП при БАН и в Пловдивския университет. На събитието бяха връчени и журналистически награди. Тържествената церемония беше съпроводена с концерт на Струнния оркестър при Културния дом на СЮБ.