За студентите от спец. Право – редовно обучение – избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г.

Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК

Избираеми дисциплини се записват с подаване на заявление при г-жа П. Лупова, инспектор отдел „Учебен“, за всяка отделна дисциплина. Съгласно решение на ФС от 12.04.2019 г., лекционни курсове по избираемите дисциплини се провеждат при сформиране на група от най-малко 10 души и се определя лимит от 50 души за избираема дисциплина. При надвишаване на максималната бройка ще бъдете уведомени от инспекторката за пренасочване към друга избираема дисциплина.