Майска сбирка на клуба на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ви кани на майската си сбирка,

 на която ще се представи и дискутира темата

Обещаване на задължението или действието на трето лице

Лектор: Петър Топуров,

докторант по Гражданско и семейно право в Института за държавата и правото при БАН

 

Сбирката ще се състои на 27 май 2019 г. (понеделник) от 18,15 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и материали за предварителен прочит, моля пишете на civilistclub@abv.bg

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!