Студент на ЮФ завърши обучение по програмата “Contract Law: From Trust to Promise to Contract” на Harvard University

Изабела Петкова – студент от специалност “Право”, V курс – редовно обучение,  завърши дистанционно обучение по програмата “Contract Law: From Trust to Promise to Contract”, организирана от Harvard University. Горепосоченото курсово обучение има за цел да изгради задълбочени познания в областта на договорното право, в това число неговите основни задачи, цели и принципи. Съдържанието на програмата е изготвено от Beneficial Professor of Law, Harvard Law School Professor Charles Fried, който преподава в Harvard Law School повече от петдесет години. При успешно завършване на програмата, обучаващите се в нея, получават сертификат (verified certificate), който документира постиженията им, по време на курса.