На вниманието на новоприетите студенти в 1-ви курс, задочно обучение

Учебното разписание за 1-ви курс, задочно обучение, първи семестър на уч. 2019-2020 г. е качено в сайта – вижте го в „Учебни разписания и графици“