Студентска Юридическа Научна Академия 2019

Eжегодната Студентска юридическа научна академия, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет, се проведe от 28-и юни до 1 юли в Приморско.

В събитието участваха 16 изявени студента от редовно и задочно обучение – всеки със своя научна разработка, която защити пред специално 5-членно жури. Регламентът включваше представяне на разработките в рамките на 10 минути, както и отговори на въпроси от страна на журито и участниците. Журито оценяваше студентите по предварително подготвени и оповестени критерии, по шестобалната система.

Първо място спечели Моника Дженаварова от IV-ти курс, редовно обучение, представила се с разработка на тема „Разглеждане на въпросите за съотношението между правото на Европейския съюз и международното публично право в първичното право на Европейския съюз и практиката на съда на ЕС“. Тя беше наградена от издателство „Сиела“ и Юридическия факултет.

Адвокатска колегия –  Пловдив също награди Моника Дженаварова с ваучер за закупуване на книги на стойност 200 лв., книга за историята на Колегията и достъп до библиотеката на АК – Пловдив.