Откриване на учебната 2019-2020 година в ЮФ, за 1-ви курс, спец. Право, редовно обучение

Откриването на новата академична учебна 2019 – 2020 година в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе на 30 септември 2019 г. (понеделник) от 10.30 ч. в 6-та аудитория със студентите от 1 курс, специалност „Право“, редовно обучение. Ще бъдат връчени официално студентските книжки на новоприетите студенти.
След откриването ще се проведе и първата лекция с първокурсниците.