Награден студент от ЮФ

В периода 07.09. – 11.09. 2019 г. в Софийския университет се проведе лятно училище по права на човека. Тема на лятното училище беше правото на живот по Европейската конвенция за правата на човека. Събитието завърши със състезание – симулиран процес пред Европейския съд за правата на човека, с казус, който се оказа предизвикателство за всички участници. Отборите защитаваха страните на жалбоподател и ответна държава като трябваше да намерят връзката между правата на човека и международното хуманитарно право. Победител в тази състезателна част беше отбор, в който участваше и студентката Ралица Димитрова от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.