Студентски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2019/2020 г.

Студентски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2019/2020 г. – вижте ТУК