За всички дипломирани студенти

Всички дипломирани студенти (положили успешно държавни изпити през м. май и м. юни 2019 г.) от специалност “Право“ –   редовно  и задочно обучение, трябва да представят една снимка (формат: 3.5 на 4.5 см. – матирана), бележка от библиотеката, че не дължат книги  и да се подпишат лично в дипломата си  – от 05.11. до 22.11.2019 г. в 225 каб.