За дипломираните студенти от МП „Публична администрация“

Всички дипломирани студенти от МП „Публична администрация“ трябва предоставят снимка (размер 3,5 на 4,5 см. – матирана) и да се подпишат лично в дипломата си в периода 11.11. – 15.11. 2019 г. при инспектор П. Лупова в Учебен отдел – каб. 225.

Връчването на дипломите ще се състои на 22.11.2019 г. (петък) от 16.00 ч. в 6-та аудитория на Ректората. Тоги ще се  раздават на същата дата от 15.30 ч. пред 6-та ауд.