За студентите от магистърска програма „Международни отношения“

Заявления за явяване на защита на дипломна работа ще се приемат от 11.11. до 15.11.2019 г. в каб. 206.