НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПО МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

На 4-ти и 5-ти ноември, в зала „Нева“ на хотел „Санкт Петербург“, се проведе Национален студентски дискусионен форум по Международно хуманитарно право. Домакин на събитието беше Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, като форумът е част от проект „Динамика в развитието на международното хуманитарно право” (СП19-ЮФ-007) на фонд „Научни изследвания” към ПУ. Съорганизатор на проявата беше Български Червен кръст, а Регионалната делегация на Международния комитет на Червения кръст в Белград също подкрепи провеждането на събитието.

Във форума взеха участие студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Университета за национално и световно стопанство, Националния военен университет „Васил Левски”, Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“, Медицинския университет в Пловдив. Специални гост-лектори на форума бяха: доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България; доц. д.ю.н. Живко Драганов – декан на Юридическия факултет на УНСС; г-жа Яна Михайлова – главен експерт в Министерството на външните работи и г-жа Александра Василева – експерт от Български червен кръст. Присъстваха и представители на юридическия факултет на Пловдивския университет – доц. Константин Пехливанов и доц. Гергана Гозанска, както и Михаил Иванов – член на ИС на БМЧК.

Модератор на събитието беше заместник-деканът на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – доц. д-р Христо Паунов. Той е член на Националния съвет на БЧК и координира дейността на единствения в страната Студентски клуб по международно хуманитарно право.

„Проектът „Динамика в развитието на международното хуманитарно право” представлява възможност през призмата на гледната точка на студентите, да се разгледат различните аспекти в динамиката и развитието на международното хуманитарно право, хуманитарните принципи и ценности, както и да се засегнат основни проблеми, които стоят пред обществото ни в глобален мащаб“, каза заместник-деканът на Юридическия факултет на ПУ. „Идеята е да се обхване широк спектър от въпроси, свързани с международното хуманитарно право и неговото изучаване, разбиране и разпространение от студенти, като се изготвят ръководство по въведение в хуманитарното право и практически речник на основните термини в международното хуманитарно право“, сподели още доц. Паунов.