ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“  В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

по избрани теми от областта на международното частно право

  1. На 26 ноември 2019 г. (вторник) от 10 ч. в 8 ауд. на Ректората, ще се проведе лекция на тема:

 Определување на меродавно право за договорните односи со странски елемент во правото на Република Северна Македонија и Европската Унија

  1. На 29 ноември 2019 г. (петък) от 11 ч. в 10 ауд. на Ректората, ще се проведе лекция на тема:

Признавање на странски судски одлуки во правото на Република Северна Македонија и Европската Унија

 

Лектор: доц. д-р Миряна Ристовска, ЮФ на Университета „Климент Охридски“, Битоля, Северна Македония

 

Заповядайте!