Покана за предоставяне на публикации на английски език в списанието на ЮФ на Университета в Шчечин (Полша)