ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2019/2020 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2019/2020 г. – вижте ТУК