Представяне на нови книги

На 14 януари 2020 г. (вторник) в Заседателна зала на първи етаж на Ректората на Пловдивския университет, от 17:30 ч. ще  се представят заглавия, издадени през 2019 г., чийто автори са преподаватели от Юридическия факултет.

Заповядайте!