Покана за публикуване в правно списание, индексирано в Скопус

Покана за публикуване в правно списание, индексирано в Скопус – вижте ТУК