Мартенска сбирка на Клуба на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ви кани на мартенската си сбирка, на която ще се представи и дискутира темата

Въпроси на завещателната дееспособност по българското наследствено право

Лектор:

Димитър Топузов,

доктор по Гражданско и семейно право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Сбирката ще се състои на 10-ти март 2020 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация, моля пишете на civilistclub@abv.bg

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!