Районният съд в Пловдив и Юридическият факултет на ПУ ще си сътрудничат

Районен съд – Пловдив и Пловдивският университет са подписали договор за сътрудничество, който е насочен към съвместни инициативи между Юридическия факултет и съда.

Идеята е студентите по право да провеждат част от упражненията си в съда. Те ще участват в съдебните процеси, които изучават и така ще прилагат теоретичните си знания на практика. Целта е практическата им подготовка да бъде на по-високо ниво, посочи председателят на Районният съд – Иван Калибацев.

„Отношенията между Районния съд и Пловдивския университет са традиционно добри“, поясни деканът на Юридическия факултет  доц. д-р Даниела Дончева. Тя съобщи, че занятията в съда ще се провеждат един път месечно по график за всяка от групите на ІІ и ІІІ курс. Те ще посещават съда, за да се запознаят с делата за деня, да присъстват на тях, а след това да коментират със съдиите съдебните казуси.

„Това е изключително важно за подготовката на студентите, тъй като в динамичната среда, в която се обучават, трябва да им се даде възможност за предимство пред колегите им от останалите български университети, където се изучава право. Според нас теоретичната подготовка не е достатъчна. Тя трябва да се доразвие с практическа“, подчерта доц. Дончева. И допълни, че желанието на ръководството на Юридическия факултет е, с тези изнесени упражнения в съда студентите да се научат да мислят юридически.