За всички дипломирани студенти

Всички дипломирани студенти (положили успешно държавни изпити през месеците септември, октомври и ноември 2019 г.) от специалност “Право“ –   редовно  и задочно обучение, трябва да представят една снимка (формат: 3.5 на 4.5 см. – матирана), бележка от библиотеката, че не дължат книги  и да се подпишат лично в дипломата си  – от 24.02. до 12.03.2020 г. в Учебен отдел – каб. 225.

На 2 и 3 март 2020 г. Учебен отдел няма на работи.