Студенти от Кръжока по наказателното право посетиха Апелативен съд – Пловдив

Петокурсници от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от Кръжока по наказателното право, ръководени от декана доц. д-р Даниела Дончева, участваха в инициативата на Апелативен съд – Пловдив „Съдът отблизо“. Председателят на Апелативния съд Магдалина Иванова, която е наказателен съдия,  приветства студентите с „Добре дошли“ в зала №1 и ги запозна с дейността на наказателното отделение.

Превърналата се вече в традиция, съвместна работа на студенти по право и съдии от Апелативен съд – Пловдив, продължи с нова презентация за спецификите на наказателния процес, които разясни апелативният съдия Христо Крачолов. Той разказа на бъдещите юристи как се образува наказателно дело, колко вида дела има, в кои случаи Апелативният съд може да разгледа искане за възобновяване на делото, след като присъдата е влязла в сила. Студентите научиха, че при противоречиви експертни заключения съдът има възможност да назначи „арбитражна експертиза“,  кои специалисти са компетентни да изготвят одорологична  експертиза, при която се използва като доказателство поведението на полицейските кучета и сподели примери от негови приключили дела. 

След края на лекцията студентите присъстваха на  съдебно заседание, в което бяха разгледани дела, образувани по искания за възобновяване и наказателно дело за пътнотранспортно произшествие, при което е настъпила смърт на две лица.