Заповед за временно прекратяване на учебните занятия

Преустановяват се всички събития, учебни занятия и изпити в посочения в заповедта период. За отменените изпити ще бъдат определени нови дати, за което ще ви информираме своевременно.