Районната прокуратурата на гр. Пловдив и Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ подписаха споразумение за практическо обучение на студенти по право

На 11 март 2020 г. Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив, и доц. д-р Даниела Дончева, декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, подписаха Договор за сътрудничество за практическо обучение на студенти по право. Целта е двете институции да обединят усилия и професионален опит за овладяването на знания и умения от бъдещите юристи.

Студентите по право ще придобиват практически умения чрез провеждане на обучения, семинари, лекции, работни маси, информационни и научни инициативи, срещи по групи с прокурори от Районна прокуратура – Пловдив, както и с присъствия в съдебни заседания.

Договорът между Районна прокуратура – Пловдив и Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е сключен за четири години, като обученията започват в близките дни.