Относно държавните изпити

Съгласно Решение на НС, обн. в ДВ от 07.04.2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение в страната и предприемане на мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 Ви уведомяваме, че се ОТЛАГА провеждането на държавните изпити, насрочени в периода 15.05. – 27.06.2020 г.

В кратък срок след възстановяване на присъствените учебни занятия в сайта на ЮФ на ПУ ще бъде обявен новият график за провеждането им, както и нов срок за подаване на заявления за явяване на ДИ.