СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ +

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2020/2021 г. – вижте ТУК