На вниманието на всички студенти

Всички студенти с индивидуални протоколи или желаещи да получат такива, които имат намерение да се явят на изпитната сесия през месец юни, да го заявят по телефона (032/261 314) или на електронната поща (p_lupova@uni-plovdiv.bg) на инспектор Петя Лупова.

ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЯТА!

Във връзка със Заповед № Р33-1503 от 08. 05. 2020 г. на ректора на ПУ “Паисий Хилендарски” за провеждане на учебните занятия до края на втория семестър на учебната 2019/2020 г. в електронна среда и неприсъственото провеждане на семестриалните изпити, препоръчваме на студентите, които са настанени и използват общежитията на Пловдивския университет, да ги напуснат в най-кратък срок, след като заплатят всички такси за ползване, по примера на останалите студенти, които напуснаха поради създалата се ситуация от пандемията.

По силата на сключени договори между висшите учебни заведения наши възпитаници се настаняват в леглова база, предоставена ни от други университети, но ПУ „Паисий Хилендарски“ не носи отговорност за общежития на територията на град Пловдив, които не стопанисва, а именно: Марица 3, Марица 5, Царевец 1, Царевец 2, Чайка 1, Чайка 2, Чайка 3, Медицински колеж.