Връчване на дипломите на Випуск 2019, спец. Право

Връчването на дипломите ще се проведе на 16.06. 2020 г. за всички завършили редовно обучение, а за завършилите задочно обучение – на 17.06. 2020 г.

Събитието ще се проведе в 11-та ауд. на Ректората при спазване на мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Началният час и за двата дни е 10:00 ч.

Поради извънредната ситуация, дипломите ще бъдат давани от декана на факултета индивидуално, като всеки влиза сам в залата, а изчакването на реда ще става отвън – в двора на университета, като не трябва де се допуска струпване на хора на едно място. Тоги няма да се използват.