За всички студенти в ЮФ

Драги колеги, 

1. С оглед наближаващата сесия  всеки един от Вас следва да регистрира до 29. 05. 2020 г. своята пощенска кутия в електронния портал на Университета  – повече на https://uni-plovdiv.bg/news/news/818/.

2. Тази поща и създаденият с нея профил трябва да използвате за достъп до обучителните платформи и изпитните формати, избрани от преподавателите по съответните дисциплини.

3. При Вашето обучение и изпити е желателно да използвате преносим или настолен компютър, подсигурени със стабилна връзка с Интернет, а не други е-устройства като таблет, смартфон и подобни.

4. Студентите, желаещи да получат индивидуални протоколи за изпитната сесия през месец юни, заявяват това по телефона (032/261 314) или на електронната поща (p_lupova@uni-plovdiv.bg) на инспектор Петя Лупова.