За кандидат-студентите

Уважаеми кандидат-студенти, 

Последните изменения в държавните изисквания за приема по специалността ,,Право“ за учебна 2020/21 г. предвиждат две важни за Вас неща:

1. Задочната форма на обучение не се отменя. 

2. По изключение няма да се провеждат писмените конкурсни изпити по български език и по история на България. 

Измененията предстои да влязат в сила през следващата седмица. Своевременно ще бъдете уведомени за съобразените с тях решения на ръководството на Юридическия факултет и на Пловдивския университет.