Относно изпита по Наказателно право

Изпитът по Наказателно право ще се осъществи в Google Classroom като тест с отворени въпроси.
За да може да се осъществи изпитът, е необходимо студентите, които ще се явяват на изпит по Наказателно право, да си направят електронна поща към университета, като могат да направят регистрацията през официалната страница на ПУ (https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/).
Отговорниците на курсовете да изготвят списък с електронните пощи на студентите, които да изпратят на някой от асистентите по наказателно право – гл. ас. д-р Ваня Тодорова или гл. ас. д-р Петя Хаджийска. Адресите на ел. пощите на гл. ас. д-р Тодорова и гл. ас. д-р Хаджийска са публикувани на сайта на ЮФ (вижте ТУК) .
Студентите, които се явяват с индивидуален протокол на изпита, също следва да изпратят на асистентите своите електронни адреси, за да бъде осъществена с тях връзка за изпита.